Monday, 1 June 2020

ตลาด ช่องทางการซื้อขาย

25 Jun 2019
79

หากเรานึกถึงคำว่า “ตลาด” หลายคนจะนึกถึงย่านที่มีการซื้อ-ขายกันอย่างมากมาย มีคนพุกพ่าน เดินซื้อ เดินจับจ่ายกันอย่างขวักไขว ซึ่งก็คงจะใช่ในความหมายที่แท้จริงเกินกว่าครึ่ง เพราะที่ตรงที่มีการซื้อขายสิ่งของ เครื่องใช้กันเรามักจะเรียกกันว่าตลาดนั่นเอง

ถ้าดูกันจริง ๆ แล้ว ที่ไหนมีการซื้อ-ขายได้ ที่นั่นก็คือตลาดในความหมายของตลาดที่แท้ สังคมปัจจุบัน การค้า การขายเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ความสะดวกสบายของการใช้เงินตราก็เปลี่ยนไป การจับจ่ายใช้สอย หรือการซื้อ การขาย ก็ดูเหมือนว่าจะง่ายขึ้นตามไปด้วย การขนส่ง ระยะทางแทบไม่เป็นอุปสรรคของการค้าการขายเลย โดยเฉพาะสินค้าบริการที่เป็นอีเลคทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมส์ออนไลน์ หรือการบริการด้าน สื่ออื่น ๆ  ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่

ตลาดในความหมายของปัจจุบัน เลยดูเป็นเรื่องที่กว้างขวางขึ้นเป็นอย่างมาก หรือจะเรียกว่า “ตลาดไร้ขีดจำกัด” ก็ว่าได้เลยทีเดียว